Референции » ВМ Финанс Груп

Юлияна Хартарска
Управител "Авенди", ВМ Финанс Груп АД

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за […]

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за обучението и преживяването. То искрено ме докосна и ми помогна да осъзная редица критични области за подобрение в мен.

септември 2016

Петя Кондакова
Мениджър отдел "Човешки ресурси", ВМ Финанс Груп АД

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности. Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на "Талънт Линк България" ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.

„С настоящата референция „ВМ Финанс Груп“ АД изразява удовлетвореността си от съвместната работа по договор с „Талънт Линк България“  ЕООД и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в областта на провеждане на обучение на тема „Ефективен подбор“. Повод за настоящата референция е проведеното от доставчика обучение на екипа по управление на човешките ресурси в дружеството.

Обучението на служителите в отдел „Човешки ресурси“ беше съпътствано от обучение за подбор на мениджъри, които подбират персонал в дружеството като част от мениджърска академия. Обучителите бяха достатъчно гъвкави, за да обучат служителите в отдел „Човешки ресурси“ и своевременно да снемат изискванията на отдела към мениджърите в последващите обучения, като промениха програмата за последващите обучения и я адаптираха съобразно нашите изисквания. По този начин ни помогнаха в процеса на комуникация на одобрена процедура, одобрен процес за подбор и бяха посланици на добрите практики на подбор, които искаме да комуникираме в дружеството. Така не само обучиха служителите в отдела, но и направиха гъвкава и адаптирана комуникация към мениджмънта, вплетена в процеса на обучение.

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности.

Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на „Талънт Линк България“ ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.“

 

април 2016

Website in English coming soon, watch this space.