Жени Георгиева

Жени Георгиева

Евгения (Жени) Георгиева е коуч, тренер, консултант и ЧР практик.
През 2008 г. Жени създава консултантска фирма Талънт Линк България,
чиято основна мисия е да помага на организациите и техните лидери
да изграждат и ръководят успешни екипи, да открият и развият своите
силни страни и да се справят с предизвикателствата, свързани с
управлението на човешкия капитал. Нейният професионален опит
като ЧР директор и лидер, знанията и уменията й като консултант
по организационно развитие, тренер по мениджмънт и лидерство
и бизнес коуч се съчетават в едно, така че фокусът да е върху клиента
и неговите предизвикателства да бъдат адресирани
по най-добрия възможен начин.

Associate Certified Coach

Образование

Евгения е завършила социална психология в Московския университет „М.В.Ломоносов”, доктор е на психологическите науки, както и магистър по организационно развитие на Университета Пепърдайн, САЩ. Печелила е Фулбрайт специализация по организационно развитие. През 2012 г. след като завършва акредитирана от международната коучинг федерация (ICF) програма, подпомага личностното и професионалното развитие на своите клиенти и с методите на коучинга. От 2016 г. Жени е и асоцииран сертифициран коуч (ACC), който работи с ръководители от средно и висше управленско ниво, както и с техните екипи. Специализира и като кариерен и ЧР коуч.

Професионален опит

Жени Георгиева е била главен директор Човешки ресурси на БТК АД (Виваком) от 2004 до 2008 г. и е управлявала процесите по преструктуриране на телекома и въвеждането на цялостна система за управление и развитие на човешките ресурси. В периода 1998 – 2004 оглавява Дирекция „Човешки ресурси” на Юмикор Пирдоп Мед (понастоящем Аурубис България). Била е проектен мениджър в Американска агенция за международно развитие (USAID), преподавател и тренер. В допълнение на това, тя има повече от 18 години преподавателски опит: преподавател във ВУЗ, преподавател към НБУ и Open University, UK, тренер на свободна практика, вътрешен обучител в организациите, в които е била ЧР Директор.

Професионални организации

От 2004 до 2010 година активно работи за утвърждаване на ЧР професията – първо като председател, а след това като член на УС на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ). Нейните професионални качества са доказани чрез членството й в CIPD, U.K. (Chartered Institute of Personnel and Development) – професионалната организация на британските професионалисти по управление и развитие на персонала на ниво Chartered Member. Понастоящем е и член на българския клон на ICF, както и на ICF Global.

Доброволческа дейност

От 2014 г. Жени Георгиева работи като ментор към програмата „Учебна компания“ на Джунийр Ачийвмънт България като подпомага ученици от град Велинград в реализирането на своята бизнес идея. Също така работи като коуч и с млади хора, които търсят професионалната си реализация. От 2016 г. работи като ментор в Менторската програма на Българската асоциация за управление на хора с цел да подпомага процеса на споделяне на знания и опит с по-младите си колеги.

Website in English coming soon, watch this space.