Екип

Цветелина ГюроваЦветелина Гюрова

Магистър-психолог с дългогодишен опит в обученията, асесмънт центровете и индивидуалното консултиране. В периода 2006-2009 година е работила в БТК АД (Виваком) като експерт оценка и обучения и мениджър Подбор и развитие. Преди това в продължение на  8 години се е занимавала с подбор на кадри в Института по психология на МВР. Сертифицирана е за работа с редица психологически въпросници. Провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг,  лидерство и мотивация,  умения за интервюиране,  презентационни умения и др. Била е част от екипа, ангажиран в провеждането на редица корпоративни програми за развитие на мениджъри и търговци. Цвети е сертифициран обучител и коуч. Като член на екипа на Талънт Линк България работи по обучителни проекти, в т.ч. и центрове за оценка с цел развитие за много корпоративни клиенти.


Светла ПродановаСветла Проданова

Магистър по организационна и социална психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Има над 15 години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка и развитие на персонала и анализ на дейността. Светла е била част от експертния екип, който стандартизира и валидизира за България личностни въпросници и психологически тестове, утвърдени за приложение в областта на HR дейностите. В периода 2008-2011 г. работи като мениджър обучения в ОС България, като участва в подготовката и реализацията на проекти за клиенти, касаещи подбор, центрове за оценка и развитие на персонала и фирмени обучения. Преди това 11 години е в Института по психология на МВР, като последователно работи в отделите за първоначален психологически подбор, вторичен подбор и отдела за разработване на методи за диагностика и професионално оценяване. Светла е сертифициран треньор по ключови компетенции и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, лидерство и мотивация. От 2015 г. Светла е доктор по психология.


Теодора ГергиноваТеодора Гергинова

Магистър по Клинична и консултативна психология и Социална психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има 14-годишен опит в прилагане на различни инструменти за подбор, атестация и развитие на персонала. В периода 2001 – 2007 г. работи в Института по психология на МВР, първоначално в отдел за оценка на психологическа пригодност за извършване на рискови дейности, а впоследствие в отдел за разработване на методи за диагностика и професионално оценяване. По време на работата си в ОС България ООД (2007 – 2013) взема участие в адаптацията на психологически тестове и методи за изследване на персонала, използвани като „златен стандарт” в областта на човешките ресурси. В периода 2012 -2013 г. е Мениджър Клинични тестове за изследване на възрастни и деца, като участва в адаптацията и развитието им, както и в популяризирането им за българския пазар. От 2013 г. досега е консултант на свободна практика в областта на човешките ресурси и личностния потенциал. Участва в създаване и провеждане на центрове за оценка и развитие, във водене на бизнес обучения и тренинги за личностно развитие.


Галя ХубановаГаля Хубанова

Организационен консултант с 13 годишен опит в управление и развитие на човешките ресурси, кариерно консултиране, развитие на организационната компетентност. Притежава магистърска степен по политология от Софийски Университет “Св.Климент Охридски” и сертификат за управление на персонала от Chartered Institute of Personnel Development (CIPD), UK. Галя има значителен опит в създаването и провеждането на управленски центрове за оценка и развитие. Тя е участвала в създаването, организирането и провеждането на повече от 500 проекта за управленски подбор и оценка и над 150 управленски центрове за оценка. Ръководила е и е участвала в многобройни проекти за изграждане на компетентностни модели, оценка и развитие на компетенции за редица международни организации.

Website in English coming soon, watch this space.