Фасилитиране на бизнес срещи и групи

Фасилитиране на бизнес срещи и групи

Много често се налага групата или екипът да обсъждат проблеми, да чуват различни мнения, да създават продукти или услуги, или да координират сложни работни процеси. По принцип ние очакваме групата да работи ефективно, така че общият резултат да е по-голям, отколкото е сумираният принос на всеки индивидуален нейн член. Но дали това винаги е така?

Ако:

  • Членовете на групата се въздържат да споделят открито своята гледна точка и така решенията се вземат само въз основа на мнението на един или двама;
  • Тече разгорещена дискусия, в която има противоборство на позиции, които никога не се аргументират и това поражда съмнение в мотивите, които стоят зад тях;
  • Членовете на групата по двойки, шушукайки, обсъждат истинския проблем, но никога не правят това в рамките на групата. Това възпрепятства поставянето и разрешаването на реалния проблем и задълбочава дисонанса във взаимоотношенията – дори се стига до конфликт;
  • Представители на различни обществени, държавни и граждански сдружения търсят решаването на общ проблем. Вместо да се фокусират върху общите цели и да загърбят различията, те се впускат в търсене на вина и така не се наблюдава прогрес в работата на работната група;

В тези и други подобни казуси Вие имате нужда от опитен консултант, който да подпомогне груповата ефективност като използва своите умения да фасилитира процеса.

Какво представлява фасилитирането на работата на една група?

Това е процес, в който подготвен консултант, когото всички участници приемат диагностицира проблема, без да заема позиция. Той няма власт за вземане на решение, но се намесва по подходящ начин, единствено и само с цел да подпомогне групата да идентифицира и реши своите предизвикателства, за да бъде много по-ефективна и да постига резултати. Основната задача на фасилитатора е да въздейства върху процеса, чрез който се осъществява груповата работа. Процесът е начинът, по който хората разговарят помежду си, определят и решават проблемите си, вземат решения, справят се с конфликта. Съдържанието, от своя страна, е това, върху което работи групата: решаване на конкретна кризисна ситуация, навлизането на нов пазар и много други. Ако не е налице ефективен групов процес, това значително намалява ефективността на взетото групово решение. Тук идва и нашата роля, за да Ви помогнем да работите по-ефективно като група.

Ако проявявате интерес и желаете да получите повече информация,
моля попълнете формата за контакт, за да се свържете с нас.

Website in English coming soon, watch this space.