Талънт Линк

НОВА ДАТА ЗА ОТВОРЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

За средно управленско ниво:
27.09.2017 г.
ОТКРИЙТЕ СВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ И
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Повече информация за събитието »

НОВИ ДАТИ ЗА ОТВОРЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

КОУЧИНГ

„Добрият коуч ти казва истината, когато никой друг
не го прави.“

Джак Уелш

КОУЧИНГ

ОБУЧЕНИЕ

„Което чуя, го забравям; което видя, го запомням;
което правя, го разбирам.“

Конфуций

ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ

„А ти? Кога ще започнеш това дълго пътуване
към себе си?“

Руми

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

„Преценявай човека по въпросите, които задава,
а не по отговорите“

Волтер

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

ПОМАГАМЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ХОРАТА ДА ПОСТИГАТ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪВЪРШЕНСТВО

Референции от клиенти

Коучинг

Райна Кръпчанска

ЧР Директор,
„Монтюпе“ ЕООД

"Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения."

Обучение

Иван Житиянов

Директор на дирекция „Системна интеграция“, Телелинк ЕАД

"Ако трябва да резюмираме основните причини, поради които работим с колегите от Талънт Линк България вече 5 години, това са: висок професионализъм, индивидуален подход, съчетаване на познанията по темата с практическия опит в бизнеса, умелото вплитане в обученията на тестове, игри и казуси, които дават възможност на участниците да научат повече за себе си."

Център за оценка и развитие

Питър Ковел

Главен изпълнителен директор на
„Макс Телеком“ ООД

"С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация. Най-важната причина затова е, че консултантите на фирмата са отлично подготвени и много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал."

Още референции

Website in English coming soon, watch this space.