Коучинг

Коучинг

Коучингът е за всеки, който е мотивиран и желае да работи за промяната – най-напред в себе си, а успоредно с това и за промяната в организацията и екипа. Терминът „коучинг” означава различни неща за различните хора. Нашето разбиране за коучинга се придържа към това на Международната коучинг федерация (ICF), която го дефинира като партньорство и процес между коуч и клиент (индивидуален или екип), който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал. Колко често имате привилегията да работите само върху своето развитие, да се фокусирате само върху своите предизвикателства, и то с подкрепата на някой, който е готов да ви слуша без да ви дава оценка или съвет при пълна конфиденциалност? Чрез коучинга Вие получавате това пространство, в което може да се потопите в необятната шир на своята личност, да я преоткривате, да чертаете реалистични планове за личностното и професионално развитие, да постигате нови хоризонти – както за себе си, така и за организацията и екипа си, да сбъдвате мечтите си.

Нашият подход

Основната област, в която Жени Георгиева фокусира своята коучинг практика, е развитието на лидерите в организацията. Тя също така работи и с хора, които са достигнали етап в личностното и професионалното си развитие, на който си задават въпроса „А сега накъде?“. В този процес тя ги подпомага да преоткрият по-нататъшното си професионално призвание, за да живеят пълноценно и удовлетворено.

Тъй като коучингът е партньорство между коуч и клиент, нашата първа среща е опознавателна и безплатна. По време на тази среща клиентът има възможност да опознае своя коуч, подхода и начина на работа и да прецени дали съществува онова магическо „напасване“, което е особено важно за установяване на ефективно бъдещо сътрудничество.

В случаите, когато коучингът е иницииран от организацията на нашия индивидуален клиент, коучът задължително се среща и с прекия ръководител на клиента, за да идентифицира очакванията и да договори начина на взаимодействие между коуч, индивидуален клиент и пряк ръководител.

С цел постигане на дългосрочни и трайни резултати, ние препоръчваме всяко едно коучинг партньорство да бъде с продължителност от поне три месеца (между 6 и 8 индивидуални коучинг сесии с един клиент). За тази цел предлагаме различни по продължителност коучинг пакети.

В процеса на коучинг сесиите клиентът достига дълбоко до своите убеждения, ценности и визия за нещата, които иска да постигне. Открива какво е важно за него, поставя си конкретни цели и набелязва план за действие. В този процес коучът не дава съвети, а единствено и само насочва клиента, защото сме убедени, че клиентът притежава нужния потенциал и ресурси, за да достигне сам до ново ниво на личностно и професионално развитие. В определени моменти и при изричното желание на клиента, коучът може да излезе от ролята си на коуч и да поеме тази на ментор, за да предостави своята гледна точка.

В нашата коучинг практика ние прилагаме основните компетенции на международната коучинг федерация (ICF), а също така се придържаме към нейния етичен кодекс.

За повече информация, моля свържете се с нас чрез формата за контакт.

Референции от клиенти

Кристоф Терад
Мениджър проекти, БНП Париба Лични финанси

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите […]

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите от всяка коучинг сесия.

Особено ценя професионалното и подкрепящо отношение на Жени. Тя водеше много елегантно всяка от коучинг сесиите така, че много често аз самият не разбирах как се случват нещата. Нейната способност да разбира и формулира точните въпроси са забележителни. Този подход е едно от нещата, което определено взимам за себе си.

Също така Жени постоянно следи и е в час с нови методологии и концепции, а примерите, които дава, както и ресурсите, които споделя, ми помогнаха много, за да получа нова информация и различна гледна точка.“

юни 2015

Райна Кръпчанска
ЧР Директор, „Монтюпе“ ЕООД

"Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения."

„Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения. Най-голямо удоволствие изпитвам от процеса, когато реализирам набелязаните по време на коучинга действия и видя положителните резултати от тях.“

юни 2015

Website in English coming soon, watch this space.