Център за оценка и развитие

Център за оценка и развитие

Кога се използва?

Центърът за оценка и развитие може да се прилага както за целите на подбора, така и за целите на развитието и управлението на приемствеността в организациите. Основно се използва на входа на всяка една програма за развитие – независимо дали е корпоративно инициирана и финансирана или е в резултат на индивидуалното желание и амбиция на всеки един човек да инвестира в себе си. Ако Центърът за развитие стои на входа на корпоративна програма за обучение и развитие, участникът влиза в нея с много висока степен на осъзнатост и мотивация, а нейният успех е гарантиран.

Какво представлява?

В рамките на Центъра за оценка и развитие група участници се поставят в симулирана среда, с което се проверява до каква степен хората демонстрират наблюдаваните компетенции и включените в тях поведения. Нашите консултанти осъществяват независимо и обективно наблюдение. За тази цел:

 • Използваме компетентностния модел на нашия корпоративен клиент или му помагаме да изведе от 3 до 5 ключови за него компетенции (включително подробно разписваме наблюдаваните поведения).
 • Нашите консултанти работят съвместно с клиента за дефиниране на целите, цялостна организация на процеса и очакваните резултати от проекта.
 • Изготвяме цялостен дизайн на Центъра за развитие, който е специфичен за всеки корпоративен клиент, като подбираме нужните инструменти (казуси, ролеви игри, презентации и др.), чрез които да могат да се наблюдават дефинираните компетенции и включените в тях поведения.
 • В рамките на Центъра за развитие участниците попълват и тестове (различни спрямо конкретиката на проекта), които дават допълнителна представа за тяхната самооценка.
 • Провеждаме Центъра за оценка и развитие като предоставяме цялостна организация и координация в хода на работата.
 • Предоставяме индивидуална обратна връзка към всеки от участниците.
 • Изготвяме подробни писмени доклади за всеки участник и препоръки за развитие.
 • По желание на клиента изготвяме индивидуални планове за развитие на база на конкретни потребности и приоритети на участника.
 • По желание на клиента използваме и количествени измерители на наблюдаваните поведения.

Какви са ползите?

За непосредствения участник:

 • Възможност да види своето представяне спрямо предварително зададени поведения през погледа на независими наблюдатели.
 • Това преживяване може да бъде начало на истинска поведенческа и личностна промяна, стига желанието и волята затова да са налице.
 • Резултатите са обективни и неподправени, защото се използват няколко инструмента.

За компанията:

 • Единственият надежден и обективен инструмент за идентифициране на лидерски потенциал.
 • Приложението му е свързано с програми за обучение и развитие, идентифициране и развитие на таланти, управление на приемствеността.
 • Финансовата инвестиция на организацията за развитие на своите служители е целенасочена и много по-ефективна и ефикасна спрямо тази, която се прави традиционно като се включват всички в едни и същи обучения, независимо от нуждата и мотивацията за това.
 • На тази база могат да се вземат обосновани решения за позиционирането на точните хора на точните места в организацията спрямо техните силни страни и мотивация за професионално развитие.

ТалънтЛинк България предлага два формата на Център за развитие: Отворен Център за развитие и Корпоративен Център за развитие.

Предлагани формати на Център за оценка и развитие

Отворен Център за развитие

Насочен е към отделни участници, които заемат ръководни позиции в своите компании и/или считат, че могат да развият потенциала си и да се подготвят за следваща стъпка в кариерното си развитие, като заемат мениджърска позиция. Също така този формат може успешно да се използва и от по-малки фирми, които имат лимитиран брой управленски състав, и които не могат да инвестират в корпоративни проекти поради различни причини.

Отвореният Център за развитие се предлага в два под-формата:

 • За среден мениджърски персонал
 • За изпълнителни директори

В зависимост от целите и задачите, които стоят пред вас, и след разговор с наш консултант, Вие може да се включите в един от двата под-формата, защото наблюдаваните компетенции за тях се различават.

Корпоративен Център за развитие

В зависимост от конкретните потребности и цели на нашия корпоративен клиент ние създаваме индивидуален дизайн на Центъра за развитие.

За повече информация, моля свържете се с нас чрез формата за контакт.

Вижте видеото, което разказва повече за Центъра за оценка и развитие и показва ползите от него за клиента:

Защо да изберете нас?

Ето какво казват нашите клиенти за нас:

Референции от клиенти

ГЕРГАНА КОЛЕВА
Ръководител Човешки ресурси, Агрополихим АД

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области: Организационно консултиране и управление на промяната; Управление на представянето; […]

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области:

 • Организационно консултиране и управление на промяната;
 • Управление на представянето;
 • Център за оценка с цел развитие на различни нива ръководни кадри
 • Вътрешнофирмени обучения за мениджмънт и лидерство.

Най-големият проект към настоящия момент е Центърът за оценка с цел развитие на мениджъри, който е част от вътрешнофирмената програма на Дружеството за оценка на потенциала и развитие на ръководния персонал.

Центърът за оценка и развитие за 48 души ръководители от различни йерархични нива беше проведен на изключително високо професионално ниво от екип от психолози с практически опит в бизнеса. Жени Георгиева и нейният екип ни помогнаха да разработим съвместно компетентностен модел, който  изцяло отговори на нашите фирмени потребности, изисквания и специфики. С тяхна помощ ние успяхме да направим подробен дизайн на целия процес по развитие на мениджъри като Центърът за оценка застана на входа на процеса и беше последван от четиримодулно обучение за развитие на лидери и мениджъри за 4 групи.  С нашите консултанти от Талънт Линк България подробно беше обсъден всеки детайл от организацията на процеса като във фокус беше постигането на желаните крайни резултати. Центърът за оценка протече в рамките на един ден за група от шест души, след което всеки участник получи индивидуален доклад и подробна обратна връзка за своето представяне на база компетентностния ни модел като бяха отбелязани силните страни, но и конкретните области за развитие и  подобрение в поведението. Въз основа на това беше изготвена индивидуална програма за развитие на лидерския потенциал за всичките ръководители в Дружеството, която се изпълнява и към настоящия момент (завършена е за две групи и е в ход за останалите две).

В лицето на Талънт Линк България имаме професионален партньор, надежден съюзник и прекрасен приятел, затова и резултатите не закъсняват – организационната култура, атмосферата, нивата на екипност и доверие определено вървят в желаната посока. Благодаря Ви, дами!

април 2020

Слави Савов
Директор ЧР – Булгартабак холдинг

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и […]

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и развитие на мениджмънта и служителите, които са идентифицирани да се развиват като бъдещи ръководители в компанията. Чрез центровете, които организирахме с нашите партньори от Талънт Линк България, оценихме мениджърския потенциал в двете фабрики и по-прецизно фокусирахме бюджетите си за дългосрочната ни програма за обучение и развитие.

През 2013 г. въведохме нов компетентностен модел и в частност лидерски профил на Групата. Участниците в центровете бяха оценени по поведенията от лидерския профил от компетентностния модел. Те получиха индивидуални профили и детайлна оценка от консултантите от Талънт Линк България за представянето си, силните си страни и областите си за развитие, а също така и представиха кариерните си цели и очаквания. Освен, че Булгартабак придоби анализ на компетенциите на мениджърския си екип, с центровете за оценка и развитие компанията постави основата на планирането на приемствеността и отвори вратите за кариерното израстване в двете фабрики, защото служителите имаха възможност и да кандидатстват за тях.

През всички етапи на центровете – от изготвянето на дизайна им до даването на обратна връзка на участниците в тях – консултантите на партньора ни ни впечатлиха с професионалното си отношение. Подходът на екипа е аналитичен и новаторски. Изключително показателна в това отношение е обратната връзка на участниците в центровете, които споделиха с нас високата си оценка от индивидуалните срещи с консултантите от Талънт Линк България.”

септември 2014

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

"С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация. Най-важната причина затова е, че консултантите на фирмата са отлично подготвени и много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал."

„След като се запознаха с нашите потребности, консултантите на Талънт Линк България предложиха да започнем развитието на нашия ръководен персонал с провеждане на Център за оценка, защото по този начин най-добре се идентифицират конкретните области за развитие на всеки един мениджър спрямо компетенциите на Макс Телеком, а също така се повишава и степента на осъзнатост и мотивацията за участие в различни обучителни формати.

С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация поради следните причини:

Първо, консултантите на фирмата са много добре подготвени в материята, с която се занимават: лидерство и мениджмънт, развитие на хора, управление на екипи, комуникация, управление на промяната, управление на човешките ресурси, коучинг.

Второ, техният опит е многопластов – от една страна, почива на преживян и осъзнат собствен опит, който консултантите на Талънт Линк България са натрупали в организациите, в които са работили досега; от друга – всички те са преминали през множество квалификационни обучения, сертифицирани са в различни професионални направления и продължават да повишават собствената си квалификация.

И може би най-важното – всички те много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал. Това, с което се занимават, е тяхна мисия. Затова качеството, което предлагат, е на особено високо ниво.“

април 2014

Александра Лосева
Мениджър обслужване на клиенти и качество, БНП Париба Лични Финанси

„От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно […]

От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно са много и мога да призная, че след като се запознах с дадените ми препоръки, започнах да работя за надграждане на уменията ми по отношение на компетенциите, обект на тази оценка.

Силно ме впечатли подходът и цялостната организация, в резултат на което аз се чувствах отворена и „предизвикана” да отговоря по подобаващ начин, като участвам активно в оценяването. Екипът от оценяващи допринесоха за това с професионалното си отношение. Внимателни, напътстващи и излъчващи позитивизъм. За мен това бе един от ключовете да успея да се включа с желание и ентусиазъм в краткото, като време, но много ценно пътешествие в този ден. Денят започна с решаване на казус от цялата група /6 човека/ и както в повечето случаи началото беше малко сковано. Както и да е, тук беше моментът всеки от нас да прецени как ще продължи пътешествието за него. Аз избрах не само да пътувам, но да го направя качествено и от сърце. В крайна сметка това оценяване е главно за мен, аз ще бъда неговият ползвател. Пътуването продължи с индивидулно решаване на казуси, работа по двойки и отново работа в група. На финала се усещах лека и доволна, изтощена и вдъхновена.

И до днес се потупвам по рамото за това свое решение да се гмурна в това преживяване до край и затова искам да благодаря на екипа на ТалънтЛинк България. Без тяхното професионално участие това нямаше как да се случи. Също така искам да благодаря и за ползотворната обратна връзка по време на индивидуалната среща с консултанта. Не знаех какво да очаквам, но както се казва – очаквай неочакваното. Умението да слуша, както и да чува нюансите на изказаното от мен, допринесе за това да се осъзная по нов начин в различните роли в живота ми, като се фокусирам върху развиването на умението да ги съчетавам и допълвам с целия набор от умения и компетенции, които притежавам. Препоръките станаха част от личните ми цели през изминалата година и от сегашната перспектива мога да кажа, че с правилно зададени координати, човек може да достигне всяка точка във Вселената (като цяло, както и на собствената си такава).

август 2013

Зорница Янкова
Директор „Човешки ресурси“ – Аурубис България АД

„През 2010 г. поканихме Талънт Линк България за наш партньор в ключов за компанията проект за оценка и развитие на лидерските умения на мениджъри в техническа дирекция на Аурубис България АД. Професионалистите от Талънт Линк се включиха в два важни етапа – оценяване на нивото на компетентност и потенциала за развитие на нашите колеги преди […]

„През 2010 г. поканихме Талънт Линк България за наш партньор в ключов за компанията проект за оценка и развитие на лидерските умения на мениджъри в техническа дирекция на Аурубис България АД. Професионалистите от Талънт Линк се включиха в два важни етапа – оценяване на нивото на компетентност и потенциала за развитие на нашите колеги преди началото и след края на обучителната програма в Център за оценка и развитие. Обърнахме се към тях заради високите професионални и лични стандарти на работа на всеки един от членовете на екипа и богатия им професионален опит.

Екипът на Талънт Линк оправда нашите очаквания. Тяхната работа даде възможност на обучаваните да придобият ясна структурирана представа за настоящите си лидерски умения и потенциални силни страни, което е задължителна първа стъпка към придобиване на нови умения за повишаване ефективността на тяхната работа и съответно повишаване резултатите на компанията. По време на съвместната ни работа колегите от Талънт Линк България се проявиха като надежден партньор. Ценим високо тяхната работа и тяхната отдаденост по време на съвместната ни работа.“

март 2011

Диана Тодорова
Главен оперативен директор, Билла България

„През 2009 г. работихме с екипа на Жени Георгиева в няколко аспекта. Един от тях бе свързан с осъществяване на Център за оценка и развитие – цялостен дизайн, провеждане, анализ и обратна връзка. Този проект е от съществено значение за нас, тъй като той бе в основата на тренинг програма, чийто дизайн пряко адресираше нуждите […]

„През 2009 г. работихме с екипа на Жени Георгиева в няколко аспекта. Един от тях бе свързан с осъществяване на Център за оценка и развитие – цялостен дизайн, провеждане, анализ и обратна връзка. Този проект е от съществено значение за нас, тъй като той бе в основата на тренинг програма, чийто дизайн пряко адресираше нуждите от обучение и развитие, идентифицирани у нашите ключови служители по време на Центъра за оценка и развитие. Това пряко допринесе за фокусиране на средствата за обучение и тяхното разумно изразходване. Центърът за оценка и развитие бе осъществен от екип от много добри професионалисти, които компетентно извършиха своята работа. Те познават в детайли това, което правят, и умеят да предразположат участниците така, че те да се чувстват в естествена среда и да покажат себе си.“

септември 2009

Website in English coming soon, watch this space.