Референции » Булгартабак

Слави Савов
Директор ЧР – Булгартабак холдинг

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и […]

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и развитие на мениджмънта и служителите, които са идентифицирани да се развиват като бъдещи ръководители в компанията. Чрез центровете, които организирахме с нашите партньори от Талънт Линк България, оценихме мениджърския потенциал в двете фабрики и по-прецизно фокусирахме бюджетите си за дългосрочната ни програма за обучение и развитие.

През 2013 г. въведохме нов компетентностен модел и в частност лидерски профил на Групата. Участниците в центровете бяха оценени по поведенията от лидерския профил от компетентностния модел. Те получиха индивидуални профили и детайлна оценка от консултантите от Талънт Линк България за представянето си, силните си страни и областите си за развитие, а също така и представиха кариерните си цели и очаквания. Освен, че Булгартабак придоби анализ на компетенциите на мениджърския си екип, с центровете за оценка и развитие компанията постави основата на планирането на приемствеността и отвори вратите за кариерното израстване в двете фабрики, защото служителите имаха възможност и да кандидатстват за тях.

През всички етапи на центровете – от изготвянето на дизайна им до даването на обратна връзка на участниците в тях – консултантите на партньора ни ни впечатлиха с професионалното си отношение. Подходът на екипа е аналитичен и новаторски. Изключително показателна в това отношение е обратната връзка на участниците в центровете, които споделиха с нас високата си оценка от индивидуалните срещи с консултантите от Талънт Линк България.”

септември 2014

Слави Савов
Директор ЧР, Булгартабак Холдинг

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за […]

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за управление на представянето. На база на своя сериозен личен професионален опит при внедряването на подобни системи в големи международни и български компании, тя ни помогна да структурираме добре балансиран и обективен подход за каскадиране на страгегическите инициативи до ниво индивидуални цели с конкретни измерители за успех. С нейна подкрепа реализирахме и ефективна комуникиационна кампания за обясняване на ползите от прилагането на системата. На обученията за мениджъри, на тема как да използват системата като инструмент за управление на екипите си, тя се включи като тренер, който умело ангажира участниците и прилoжи интерактивни инструменти в процеса на обучение.“

септември 2012

Website in English coming soon, watch this space.