Мнението на Евгения Георгиева, споделено пред Junior Achievement Bulgaria.