Професията ЧР

За всички, които се интересуват от темата: професията на мениджъра по човешки ресурси в България

Кога се зароди и как се промени професията ЧР мениджър в България? Вижте интервюто с Евгения Георгиева пред Economy.bg

Професията „Мениджър ЧР“

Мнението на Евгения Георгиева, споделено пред Junior Achievement Bulgaria.

Как да управляваме кариерата си на професионалист в областта на човешките ресурси?

През погледа на Евгения Георгиева – споделяне на личен опит по време на лятната конференция на БАУХ, 2014г.

Website in English coming soon, watch this space.