Референции » Макс Телеком

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

"С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация. Най-важната причина затова е, че консултантите на фирмата са отлично подготвени и много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал."

„След като се запознаха с нашите потребности, консултантите на Талънт Линк България предложиха да започнем развитието на нашия ръководен персонал с провеждане на Център за оценка, защото по този начин най-добре се идентифицират конкретните области за развитие на всеки един мениджър спрямо компетенциите на Макс Телеком, а също така се повишава и степента на осъзнатост и мотивацията за участие в различни обучителни формати.

С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация поради следните причини:

Първо, консултантите на фирмата са много добре подготвени в материята, с която се занимават: лидерство и мениджмънт, развитие на хора, управление на екипи, комуникация, управление на промяната, управление на човешките ресурси, коучинг.

Второ, техният опит е многопластов – от една страна, почива на преживян и осъзнат собствен опит, който консултантите на Талънт Линк България са натрупали в организациите, в които са работили досега; от друга – всички те са преминали през множество квалификационни обучения, сертифицирани са в различни професионални направления и продължават да повишават собствената си квалификация.

И може би най-важното – всички те много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал. Това, с което се занимават, е тяхна мисия. Затова качеството, което предлагат, е на особено високо ниво.“

април 2014

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – […]

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – не само като хора с богат професионален опит в областта на управлението на човешките ресурси, обучението и развитието на хора, но и като надеждни и опитни мениджъри, които се ползват с високо доверие на колегите си. Държим да отбележим няколко неща, които са характерни за тяхната работа като тренери:

  • Това е начинът, по който провеждат обученията – силно интерактивно – разбират, че най-важното е какви умения се формират в участниците и насочват своето внимание именно върху тази част на обучението.
  • Теорията, която предлагат, е малко, представена само като основна рамка, задаваща общата картина.
  • Наясно са, че възрастният човек учи най-вече чрез проиграване и преживяване – т.е. чрез своя непосредствен опит.

Не е случаен фактът, че който веднъж е работил с консултантите на Талънт Линк България, продължава да търси тяхната професионална подкрепа за удовлетворяването на различни бизнес потребности, защото създава дълбоко и взаимно-полезно професионално партньорство за години.”

април 2014

Website in English coming soon, watch this space.