Референции » BNP Paribas

Кристоф Терад
Мениджър проекти, БНП Париба Лични финанси

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите […]

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите от всяка коучинг сесия.

Особено ценя професионалното и подкрепящо отношение на Жени. Тя водеше много елегантно всяка от коучинг сесиите така, че много често аз самият не разбирах как се случват нещата. Нейната способност да разбира и формулира точните въпроси са забележителни. Този подход е едно от нещата, което определено взимам за себе си.

Също така Жени постоянно следи и е в час с нови методологии и концепции, а примерите, които дава, както и ресурсите, които споделя, ми помогнаха много, за да получа нова информация и различна гледна точка.“

юни 2015

Александра Лосева
Мениджър обслужване на клиенти и качество, БНП Париба Лични Финанси

„От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно […]

От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно са много и мога да призная, че след като се запознах с дадените ми препоръки, започнах да работя за надграждане на уменията ми по отношение на компетенциите, обект на тази оценка.

Силно ме впечатли подходът и цялостната организация, в резултат на което аз се чувствах отворена и „предизвикана” да отговоря по подобаващ начин, като участвам активно в оценяването. Екипът от оценяващи допринесоха за това с професионалното си отношение. Внимателни, напътстващи и излъчващи позитивизъм. За мен това бе един от ключовете да успея да се включа с желание и ентусиазъм в краткото, като време, но много ценно пътешествие в този ден. Денят започна с решаване на казус от цялата група /6 човека/ и както в повечето случаи началото беше малко сковано. Както и да е, тук беше моментът всеки от нас да прецени как ще продължи пътешествието за него. Аз избрах не само да пътувам, но да го направя качествено и от сърце. В крайна сметка това оценяване е главно за мен, аз ще бъда неговият ползвател. Пътуването продължи с индивидулно решаване на казуси, работа по двойки и отново работа в група. На финала се усещах лека и доволна, изтощена и вдъхновена.

И до днес се потупвам по рамото за това свое решение да се гмурна в това преживяване до край и затова искам да благодаря на екипа на ТалънтЛинк България. Без тяхното професионално участие това нямаше как да се случи. Също така искам да благодаря и за ползотворната обратна връзка по време на индивидуалната среща с консултанта. Не знаех какво да очаквам, но както се казва – очаквай неочакваното. Умението да слуша, както и да чува нюансите на изказаното от мен, допринесе за това да се осъзная по нов начин в различните роли в живота ми, като се фокусирам върху развиването на умението да ги съчетавам и допълвам с целия набор от умения и компетенции, които притежавам. Препоръките станаха част от личните ми цели през изминалата година и от сегашната перспектива мога да кажа, че с правилно зададени координати, човек може да достигне всяка точка във Вселената (като цяло, както и на собствената си такава).

август 2013

Website in English coming soon, watch this space.