С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области:

  • Организационно консултиране и управление на промяната;
  • Управление на представянето;
  • Център за оценка с цел развитие на различни нива ръководни кадри
  • Вътрешнофирмени обучения за мениджмънт и лидерство.

Най-големият проект към настоящия момент е Центърът за оценка с цел развитие на мениджъри, който е част от вътрешнофирмената програма на Дружеството за оценка на потенциала и развитие на ръководния персонал.

Центърът за оценка и развитие за 48 души ръководители от различни йерархични нива беше проведен на изключително високо професионално ниво от екип от психолози с практически опит в бизнеса. Жени Георгиева и нейният екип ни помогнаха да разработим съвместно компетентностен модел, който  изцяло отговори на нашите фирмени потребности, изисквания и специфики. С тяхна помощ ние успяхме да направим подробен дизайн на целия процес по развитие на мениджъри като Центърът за оценка застана на входа на процеса и беше последван от четиримодулно обучение за развитие на лидери и мениджъри за 4 групи.  С нашите консултанти от Талънт Линк България подробно беше обсъден всеки детайл от организацията на процеса като във фокус беше постигането на желаните крайни резултати. Центърът за оценка протече в рамките на един ден за група от шест души, след което всеки участник получи индивидуален доклад и подробна обратна връзка за своето представяне на база компетентностния ни модел като бяха отбелязани силните страни, но и конкретните области за развитие и  подобрение в поведението. Въз основа на това беше изготвена индивидуална програма за развитие на лидерския потенциал за всичките ръководители в Дружеството, която се изпълнява и към настоящия момент (завършена е за две групи и е в ход за останалите две).

В лицето на Талънт Линк България имаме професионален партньор, надежден съюзник и прекрасен приятел, затова и резултатите не закъсняват – организационната култура, атмосферата, нивата на екипност и доверие определено вървят в желаната посока. Благодаря Ви, дами!

април 2020

« Още референции