„През 2010 г. поканихме Талънт Линк България за наш партньор в ключов за компанията проект за оценка и развитие на лидерските умения на мениджъри в техническа дирекция на Аурубис България АД. Професионалистите от Талънт Линк се включиха в два важни етапа – оценяване на нивото на компетентност и потенциала за развитие на нашите колеги преди началото и след края на обучителната програма в Център за оценка и развитие. Обърнахме се към тях заради високите професионални и лични стандарти на работа на всеки един от членовете на екипа и богатия им професионален опит.

Екипът на Талънт Линк оправда нашите очаквания. Тяхната работа даде възможност на обучаваните да придобият ясна структурирана представа за настоящите си лидерски умения и потенциални силни страни, което е задължителна първа стъпка към придобиване на нови умения за повишаване ефективността на тяхната работа и съответно повишаване резултатите на компанията. По време на съвместната ни работа колегите от Талънт Линк България се проявиха като надежден партньор. Ценим високо тяхната работа и тяхната отдаденост по време на съвместната ни работа.“

март 2011

« Още референции