„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те проведоха презентации и организираха обучение на служители по работа с новата система, като се справиха много професионално и по този начин спомогнаха за въвеждането на системата в действие. Ние препоръчваме „Талънт Линк България” ЕООД като надежден и коректен партньор в областта на консултанските и обучителни услуги в сферата на човешките ресурси.”

септември 2010

« Още референции