„През 2009 г. работихме с екипа на Жени Георгиева в няколко аспекта. Един от тях бе свързан с осъществяване на Център за оценка и развитие – цялостен дизайн, провеждане, анализ и обратна връзка. Този проект е от съществено значение за нас, тъй като той бе в основата на тренинг програма, чийто дизайн пряко адресираше нуждите от обучение и развитие, идентифицирани у нашите ключови служители по време на Центъра за оценка и развитие. Това пряко допринесе за фокусиране на средствата за обучение и тяхното разумно изразходване. Центърът за оценка и развитие бе осъществен от екип от много добри професионалисти, които компетентно извършиха своята работа. Те познават в детайли това, което правят, и умеят да предразположат участниците така, че те да се чувстват в естествена среда и да покажат себе си.“

септември 2009

« Още референции