Лидерство

Необходимостта да се работи съвместно с другите функции

Много често основен проблем в организациите се явява необходимостта да се работи съвместно с другите функции, да се постигат резултати чрез хора, които не са линейно подчинени. Как да постигнем това? (EN)

Website in English coming soon, watch this space.