Ресурси

Предлагаме на вашето внимание някои материали, които считаме за интересни и информативни. Организирали сме ги по теми. Периодично ще добавяме и обновяваме тази страница. Ако желаете повече информация за някоя от темите, или пък искате да споделите мнение, моля пишете ни тук.

Необходимостта да се работи съвместно с другите функции

Много често основен проблем в организациите се явява необходимостта да се работи съвместно с другите функции, да се постигат резултати чрез хора, които не са линейно подчинени. Как да постигнем това? (EN)

Страница 2 от 41234

Website in English coming soon, watch this space.