Събития

Отворено обучение за екипна ефективност

По модела на Патрик Ленсиони „Петте основни слабости при работа в екип“.
Събитието ще се проведе на 21 ноември 2019 г.

Ново европейско законодателство за защита на личните данни

Новата правна рамка относно защитата на лични данни поставя редица предизвикателства пред организациите и основният фокус е защитата на личните данни на клиентите и потребителите. Предлагаме преглед на нормативната рамка и стъпки за прилагането. Събитието ще се проведе на 28 март 2018 г.

ОТВОРЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

Отворен център за развитие във формат за средно управленско ниво – среден мениджмънт (27.09.2017 г.) Открийте своите силни страни и области за развитие като получите обективна обратна връзка и насоки за бъдеща работа в тази посока.

Website in English coming soon, watch this space.