Ново европейско законодателство за защита на личните данни

Ново европейско законодателство за защита на личните данни

Адвокатска кантора „Йорданов & Славова“ в сътрудничество с Талънт Линк България предлагаме на вашето внимание еднодневно обучение на тема:

„Ново европейско законодателство за защита на личните данни“.

Какво налага това обучение?

Новата правна рамка относно защитата на лични данни поставя редица предизвикателства пред организациите и основният фокус е защитата на личните данни на клиентите и потребителите. Но основните задължения на администратора на лични данни включват и защита на личните данни на служителите, които са особено чувствителни към всяко превишаване на правата на работодателя. Нормативната уредба в сферата на човешките ресурси е разпокъсана и предмет на постоянни изменения, което допълнително затруднява изготвянето на ясен план от страна на работодателя във връзка с въвеждането на Регламента. Предлагаме преглед на нормативната рамка и стъпки за прилагането.

Какви са ползите за Вас?

Ще разберете каква е новата правна рамка на защита на личните данни като се запознаете с:

 • Правилата относно защитата на лични данни при процеса на подбор на персонал;
 • Измененията в действащата нормативна рамка относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на служителите;
 • Задълженията при прекратяване на трудово правоотношение;
 • Правните мерки за въвеждане на новите правила за защита на личните данни;
 • Конкретни типични казуси, отразяващи промените в законодателството, свързани със защита на личните данни.

За кого е предназначено обучението?

 • За юристи и специалисти Човешки ресурси, които въвеждат и съблюдават за прилагането на правилата за защита на личните данни;
 • За всички, които работят с лични данни на клиенти;
 • За специалисти, които ще организират техническите мерки относно защита на личните данни.

Обучението се води от:

Rusin Yordanov

адвокат Русин Йорданов

Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Йорданов и Славова“

Русин Йорданов има повече от 22 години опит и практика в областта на дружественото и търговското право, придобиванията и преобразованията. Като Главен юридически директор на една от най-големите частни компании в България, в продължение на 8 години ръководи управлението на комплексното правно обслужване на различните аспекти от нейната дейност.

От 2017 г. Русин е Управляващ съдружник в адв. дружество „Йорданов и Славова“.

Русин има магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специализация по английско право от Колежа по право, Лондон, Великобритания.


Yovana Slavova

адвокат Йована Славова

Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Йорданов и Славова“

Йована Славова има 17 години опит и практика в областта на трудовото право, защитата на личните данни и обслужване на клиенти. Работила е като юрисконсулт в предприятия, предоставящи услуги в областта на водоснабдяването и телекомуникационните услуги.

От 2017 г.  е Управляващ съдружник в адв. дружество „Йорданов и Славова“.

Йована Славова има магистърска степен по право от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и специализации по правната рамка в областта на защита на личните данни.


Информация за записване:

Дата на провеждане: 28 март 2018 – от 9:30-17:00 ч.

Място: гр. София, Оливс Сити Хотел – http://oliveshotel.com/

Цена: 160 лева, без ДДС

Отстъпки:

 • При записване до 15.03.2018г.– 10% отстъпка от стандартната цена на обучението
 • Записване на повече от един служител от една и съща организация:
  • До трима служителя – 7% отстъпка от цената на обучението
  • Над трима служителя – 10% отстъпка от цената на обучението

Формат: презентация с упражнения и разглеждане на типични казуси, съотношение 70/30

За повече информация, записване и програма за обучението:

Website in English coming soon, watch this space.