ОТВОРЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

ОТВОРЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

Ако искате да:

 • Тествате възможностите на метода Център за оценка с цел развитие и/или подбор.
 • Вземете в свои ръце собственото си развитие като най-напред откриете силните си страни и областите си за развитие, преди да се включите в обучение или да работите с коуч или ментор,

то тази възможност е за вас.

Какво представлява Центърът за развитие?

Това е инструмент за оценка на компетенциите и съответните включени в тях поведения, при който участниците преминават през серия от индивидуални и групови задачи, личностни въпросници, казуси и др. активности под наблюдението на консултанти в рамките на един работен ден. Задачите са подбрани така, че да могат да се наблюдават компетенциите, които са включени в двата формата – за ниво среден мениджмънт и ниво изпълнителен директор / управител. Компетенциите са подбрани така, че да отговарят на съвременните изисквания за двете нива ръководители.

След приключването на Центъра за развитие, консултантите обобщават наблюденията си и изготвят индивидуален писмен доклад за всеки един участник. Наблюденията се дискутират от консултантите в индивидуален разговор с всеки участник.

Какви са ползите за участника в Център за развитие?

 • Всеки има възможност да види своето представяне спрямо предварително зададени поведения през погледа на независими наблюдатели.
 • Това преживяване може да бъде начало на истинска поведенческа и личностна промяна, стига желанието и волята за това да са налице.
 • Резултатите са обективни и неподправени, защото се използват няколко инструмента, както и опита на професионалисти в тази област.
 • Във формата Център за развитие за изпълнителни директори / управители, участниците могат да работят съвместно в група с други свои колеги на сходни позиции – добра възможност да създадат контакти, да сравнят своето представяне с това на колегите си. Много често нашите клиенти – изпълнителни директори, които организират корпоративни центрове за развитие за своите подчинени, остават встрани от възможността да работят върху своето себепознание и развитие. Ето една добра възможност и за тях.

Какви са ползите за организацията (в случаите, когато участието е финансирано от компанията)?

 • Може да вземе валидирано решение за по-нататъшното кариерно развитие на своя служител като отчете редица фактори, включително и впечатленията на професионален външен наблюдател.
 • Запознава се с ефекта на инструмента Център за развитие чрез опита на своя на служител – от първа ръка.
 • Финансовата инвестиция е малка, защото фирмата инвестира в един или двама души, а не в свой корпоративен център за развитие.
 • Малките фирми с лимитиран брой управленски персонал имат достъп до тази форма на себепознание и развитие.
 • Служителят излиза от това преживяване с висока степен на мотивация и желание да работи върху своето собствено развитие, а оттам и ефикасността на последващите форми на развитие, независимо дали това е обучение, коучинг, менторинг и др.

Време на провеждане:

 • За ниво среден управленски персонал: 27 септември (сряда), 2017 г.
 • За ниво изпълнителен директор / управител / висш управленски персонал: (дата не е насрочена)

Място:

Оливс Сити Хотел, София. Адрес: София 1700, Студентски град,
ул. „Професор Христо Вакарелски” № 1А – повече за мястото на провеждане »

Продължителност:

Един цял работен ден.

В цената са включени 2 кафе паузи и обяд в ресторанта на хотела.

За повече информация и записване, моля попълнете формата за контакт.

Вижте какво мислят нашите клиенти за услугата „Център за оценка и развитие”.

Website in English coming soon, watch this space.