„Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения. Най-голямо удоволствие изпитвам от процеса, когато реализирам набелязаните по време на коучинга действия и видя положителните резултати от тях.“

юни 2015

« Още референции