„Много активно обучение чрез множество игри. По такъв начин нещата се научават чрез разиграване в почти реални ситуации, а не чрез суха теория; малки групи, в които се работи с всеки индивидуално. Малко теория и повече работа в групи; провокира ме да се замисля и да коригирам поведението си в определени ситуации и да си направя самооценка, за която досега не си давах сметка; добре структурирано обучение, много добре подготвени тренери и с много позитивно настроение.“

май 2015

« Още референции