„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и развитие на мениджмънта и служителите, които са идентифицирани да се развиват като бъдещи ръководители в компанията. Чрез центровете, които организирахме с нашите партньори от Талънт Линк България, оценихме мениджърския потенциал в двете фабрики и по-прецизно фокусирахме бюджетите си за дългосрочната ни програма за обучение и развитие.

През 2013 г. въведохме нов компетентностен модел и в частност лидерски профил на Групата. Участниците в центровете бяха оценени по поведенията от лидерския профил от компетентностния модел. Те получиха индивидуални профили и детайлна оценка от консултантите от Талънт Линк България за представянето си, силните си страни и областите си за развитие, а също така и представиха кариерните си цели и очаквания. Освен, че Булгартабак придоби анализ на компетенциите на мениджърския си екип, с центровете за оценка и развитие компанията постави основата на планирането на приемствеността и отвори вратите за кариерното израстване в двете фабрики, защото служителите имаха възможност и да кандидатстват за тях.

През всички етапи на центровете – от изготвянето на дизайна им до даването на обратна връзка на участниците в тях – консултантите на партньора ни ни впечатлиха с професионалното си отношение. Подходът на екипа е аналитичен и новаторски. Изключително показателна в това отношение е обратната връзка на участниците в центровете, които споделиха с нас високата си оценка от индивидуалните срещи с консултантите от Талънт Линк България.”

септември 2014

« Още референции