„След като се запознаха с нашите потребности, консултантите на Талънт Линк България предложиха да започнем развитието на нашия ръководен персонал с провеждане на Център за оценка, защото по този начин най-добре се идентифицират конкретните области за развитие на всеки един мениджър спрямо компетенциите на Макс Телеком, а също така се повишава и степента на осъзнатост и мотивацията за участие в различни обучителни формати.

С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация поради следните причини:

Първо, консултантите на фирмата са много добре подготвени в материята, с която се занимават: лидерство и мениджмънт, развитие на хора, управление на екипи, комуникация, управление на промяната, управление на човешките ресурси, коучинг.

Второ, техният опит е многопластов – от една страна, почива на преживян и осъзнат собствен опит, който консултантите на Талънт Линк България са натрупали в организациите, в които са работили досега; от друга – всички те са преминали през множество квалификационни обучения, сертифицирани са в различни професионални направления и продължават да повишават собствената си квалификация.

И може би най-важното – всички те много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал. Това, с което се занимават, е тяхна мисия. Затова качеството, което предлагат, е на особено високо ниво.“

април 2014

« Още референции