„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – не само като хора с богат професионален опит в областта на управлението на човешките ресурси, обучението и развитието на хора, но и като надеждни и опитни мениджъри, които се ползват с високо доверие на колегите си. Държим да отбележим няколко неща, които са характерни за тяхната работа като тренери:

  • Това е начинът, по който провеждат обученията – силно интерактивно – разбират, че най-важното е какви умения се формират в участниците и насочват своето внимание именно върху тази част на обучението.
  • Теорията, която предлагат, е малко, представена само като основна рамка, задаваща общата картина.
  • Наясно са, че възрастният човек учи най-вече чрез проиграване и преживяване – т.е. чрез своя непосредствен опит.

Не е случаен фактът, че който веднъж е работил с консултантите на Талънт Линк България, продължава да търси тяхната професионална подкрепа за удовлетворяването на различни бизнес потребности, защото създава дълбоко и взаимно-полезно професионално партньорство за години.”

април 2014

« Още референции